FBC Coyotes Jablunkov

Etika, pravidla, sankce

Etický kodex sportovce

 • Na prvním místě je škola – studijní výsledky mají nejvyšší prioritu.

 

 • Projevovat úctu a respekt ke spoluhráčům, soupeřům a rozhodčím.

 

 • Respektovat rozhodnutí rozhodčích.

 

 • Dodržovat pravidla hry v rámci svého sportovního chování jednat vždy fair play a to jak na hřišti tak i mimo něj.

 

 • Zdržet se ve svém chování hrubých a vulgárních výrazů a gest.

 

 • Zdržet se užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a jiných návykových látek, jako i zakázaných podpůrných prostředků antidopingovým výborem ČR.

 

 • Snažit se své spoluhráče motivovat, pochválit je, pomáhat si navzájem, když něco ve hře pokazí tak jim to nevyčítat. Zachovávat ke všem spoluhráčům a trenérům úctu.

 

Požadavky na hráče 

 • Do tělocvičny na trénink chodíme vždy alespoň 5 minut před jeho zahájením

 

 • Na tréninku budou mít hráči pouze sálovou obuv! Řetízky, náramky, prstýnky, náušnice atd. na trénink nepatří!

 

 • Mobilní telefony se nebudou na tréninku používat!

 

 • V hale při tréninku se nebude konzumovat žádné jídlo.

 

 • Prostor na dotazy jsou na začátku a na konci tréninku.

 

 • Když jakýkoliv trenér něco hovoří nebo vysvětluje, hráči jsou v naprosté tichosti.

 

 • nepokřikují. Můžou jim fandit, povzbuzovat a chválit je.

 

 • Když hráči sedí při utkání na lavičce, tak na spoluhráče nepokřikují.

 

Sankce 

 • Za hrubé a vulgární výrazy či gesta, fyzické údery, bití, psychické týrání, zesměšňování, pomlouvaní, plivaní atd. Pokud něco takového trenér uvidí, uslyší, nebo je dosvědčí většina přítomných. Tak ten co se provinil, nebude hrát na tréninku zápas. Pokud se to bude opakovat, nebude ten, který se provinil nominovaný na zápas a bude se to řešit s rodiči a v nejzávažnějších případech bude hrozit až vyloučení z klubu.

 

 • Za zpoždění na trénink o každou jednu minutu se běží 2 kolečka okolo tělocvičny. Za zpoždění o 5 a více minut 10 koleček.

 

 • Když bude někdo vyrušovat, povídat si, zatímco trenéři nebo jimi pověřená osoba hovoří, tak bude dělat 10 dřepů s výskokem. Pokud to bude po 2 tak 10 kliků, když potřetí tak 20 sedu lehů, když po počtvrté tak nebude hrát tréninkový zápas.

 

 • Za vysokou hůl bez míčku (nápřahy a dopřahy nad pas) a nebezpečné, hrubé fauly.  Ten co se provinil, bude dělat 10 dřepů s výskokem. Pokud to bude po druhé tak 10 kliků, když potřetí tak 10 sedu lehů, když po počtvrté tak 10 angličáků atd.

 

 • Pokud nebudou hráči do 5 sekund u trenéra, když jich svolá, tak ten co se provinil, bude dělat 10 dřepů s výskokem. Pokud to bude po druhé tak 10 kliků, když potřetí tak 20 sedu lehů, když po počtvrté tak nebude hrát tréninkový zápas.

 

 • Když bude hráč při zápase pokřikovat na spoluhráče ve hře nebo se nechovat fair play, tak nebude jedno střídání nasazen do hry.

 

 • Kdo nebude mít před každým ligovým zápasem alespoň 50% účast na tréninku, nebude na něj nominován.
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich